Vítejte v Centru domácí zdravotní péče, s.r.o.


 • Od roku 1993 poskytujeme zdravotní péči pacientům v jejich domácím prostředí, 24hodin denně, 7 dní v týdnu

 • Domácí péči doporučuje Váš ošetřující lékař v nemocnici nebo Váš praktický lékař
 • Domácí péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Máme uzavřen smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami- 111, 201, 207, 205, 211
 • Náš tým je složen z kvalifikovaných sester, které splňují odborné a kvalifikační předpoklady

 • Provádíme:
  • ošetřování ran dle doporučení
  • ošetřování proleženin, prevence proleženin
  • péči o permanentní katétry
  • ošetření stomií
  • sledování fyziologických funkcí pacienta
  • aplikaci i.m., s.c. injekcí
  • hospicovou péči, tzn. péči o umírajícího pacienta
  • základní ošetřovatelské rehabilitační úkony
  • přípravu na odborná vyšetření
  • aplikaci parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
  • podávání enterální formy léčiv, doplnění léčiv, edukaci a reedukaci pacienta k udržení či navození schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti
  • nácvik aplikace inzulínu
  • zácvik rodinných příslušníků eventuálně blízkých osob ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských úkonů
  • předávání informací o změně stavu pacienta ošetřujícímu lékaři